ובליבה
חומה

وفي قلبها جدار

And in Its Heart
There is a Wall

פתיחה: 11.6.23 18:30

الافتتاح: 11.6.23 18:30

Opening: 11.6.23 18:30

תערוכת תצלומים של אלכס ליבק לציון 20 שנה להקמת גדר ההפרדה

معرض صور لأليكس ليفاك في ذكرى مرور 20 عامًا على بناء جدار
الفصل

An exhibition of photographs by Alex Levac marking 20 years since the construction of the separation barrier

סיורים ואירועים

Tours and Events

אלא אם צוין אחרת האירועים יתקיימו בעברית

ستعقد الفعاليات باللغة العبرية ما لم يذكر خلاف ذلك

Unless noted otherwise, the events will take place in Hebrew

תערוכת תצלומים של אלכס ליבק לציון 20 שנה להקמת גדר ההפרדה

معرض صور لأليكس ليفاك في ذكرى مرور 20 عامًا على بناء جدار الفصل

An exhibition of photographs by Alex Levac marking 20 years since the construction of the separation barrier

שעות פתיחה

ساعات العمل

Opening Hours

א' - ה'

الأحد - الخميس

Sun - Thu

19:00 - 10:00

יום ו'

الجمعة

Fri

14:00 - 10:00

בניין פולונסקי, מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43

معهد فان لير في القدس ، جابوتنسكي 43

Polonsky Building, Van Leer Institute in Jerusalem, Jabotinsky 43

עיר עמים מודה לארגונים, המדינות והא/נשים התומכים בפעילותה למען עתיד מוסכם והוגן לירושלים.
עיקר המימון מקורו בישויות מדיניות זרות, כמפורסם באתר רשם העמותות.